www.paesecosmetics.com.tr İNTERNET SİTESİ /MOBİL UYGULAMA ÜYELİK, SATIŞ/İADE GARANTİ, GİZLİLİK ŞARTLARI SÖZLEŞMESİ 

 

1. Taraflar Splash Cosmetics Sağlık ve Kozmetık Ürünleri Anonim Şirketi (Bundan böyle “Splash” olarak ifade edilecektir.)
Çamlık Mah. Pamuk Sok. Sitesi A Blok Apt. No: 12-16/17 Ümraniye İstanbul
Vergi Dairesi : Alemdağ VD
Vergi Numarası : 7810708441
Tic Sicil No : 129769-5
Telefon : + 90 216 594 74 42
e - posta : [email protected]
www.paesecosmetics.com.tr Sitesine/programına üye olurken veya mobil uygulama aplikasyonunu kullanırken gerekleri onayı veren tüm gerçek veya tüzel kişiler. (Bundan böyle Üye olarak anılacaktır.) Üye ile Splash birlikte Taraflar olarak anılacaktır.
 
2. Konu:
Bu sözleşme; www.paesecosmetics.com.tr internet sitesine üyelik, üye verilerinin gizlilik ve güvenliği,Sitede/Mobil uygulamada satılan emtia veya sunulan hizmetlerden yararlanma, değişim, iade koşulları ve konuları ile bu hususlarda tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemeyi konu edinir.
 
3. Tanımlar:
Üye: www.paesecosmetics.com.tr Sitesine üye olan/mobil uygulamayı yükleyen ve/veya kullanan ve sitede/mobil uygulamada sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan belirlenen koşulları kabul eden onaylayan gerçek veya tüzel kişidir.
Site:Gerek mobil gerek PC (Masaüstü bilgisayar) gerek Laptop vs gibi her tür cihazdan kullanılan PAESE isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.
Mobil Uygulama: Splash akıllı mobil cihazlara özel olarak kodlanmış ve tasarlanmış yazılımı.
Splash Üyelik Hesabı : Üyelerinin Site veya mobil uygulama aracılığıyla, sadece kendilerinin belirlediği kullanıcı adı ve şifreleri ile kullanacaklarını beyan kabul ve taahhüt edenlerin erişebildiği sayfa veya uygulamadır
 
4. Tarafların Hak Ve Yükümlülükleri:
4.1. Üye; site ve/veya mobil uygulamada paylaştıkları ve kaydettikleri tüm kişisel bilgilerinin ve verilerinin her türlü (Reklam, verilerin Tanıtım, Pazarlama, Sınıflandırma, Bilgilendirme, Promosyon uygulamak için haberleşme, verilerin paylaşılması dahil) kullanımına, depolanmasına vs. izin verdiklerini kabul beyan ve ikrar ederler.
4.2. Üye, Site tarafından, sözleşmeye aykırılık veya herhangi başkaca bir sebeple üyeliğinin sonlandırılmasını, yasaklanmasını, kısıtlanmasını, geçici veya kalıcı olarak uzaklaştırılmasına karar verilmesini kabul beyan ve ikrar eder.
4.3 Üye, gerek üyelik prosedürlerini yerine getirirken, gerek Mobil Uygulama/site veya program hizmetlerinden yararlanırken/kullanırken, sözleşme şartlarına, sözleşmede yer almamışsa dahi siteden belirlenen şartlara uygun davranacağını, kamu düzenine genel ahlaka mevzuatın emredici kurallarına uygun davranacağını, tüm bu madde metninde belirtilen hususları anladığını kabul beyan ve ikrar ve taahhüt etmiştir.
4.4. Üye, oluşturduğu üyelik hesabına girişte kullandığı e-posta, şifre bilgilerinin güvenliğini sağlamasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. Bu konudaki ihmal ve kusurlarından dolayı, Splash ve diğer üyeler ile üçüncü kişilerin uğradığı her tür zarardan sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt etmektedir. Ayrıca Üye; şifre veya e-posta adresinin üyeden başkaca üçüncü bir kişinin bilmesinden Splashı sorumlu tutmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
4.5. Üye, site/mobil uygulamaya verdiği bilgilerin doğru ve hukuka uygunluğunu kabul eder.Ayrıca üye, site/mobil uygulamayı yalnızca kullanma amacına ve hukuka uygun olarak kullanacağını taahhüt eder. Yanlış bilgi verilmesi durumunda oluşabilecek ve üçüncü kişiler ile splashın bu yüzden uğradığı her tür zarardan sorumlu olduğunu, Splashın tamamen kusursuz olduğunu, herhangi bir sebeple rücu etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
4.6. Üye, Site/mobil uygulamayı, Splashın veya başkaca bir gerçek ya da tüzel kişinin haklarına zarar vermeyecek şekilde kullanacağını, site/mobil uygulamadaki herhangi bir bilgiyi kopyalanamayacağını örnek alamayacağını,imgeleri veri tabanlarını dosya veya katalogları vs. dağıtmayacağını, bu tür eylemlere sebebiyet verecek tarzda hareket etmeyeceğini, Splash ile rekabete girdiği anlamı dahi çıkarma şeklinde yorumlanabilecek hareketlerden kaçınacağını, kabul beyan ve taahhüt eder.
4.7. Üye, kendisinin verilerinin yetkisiz kişilerce ulaşması halinde Splashı sorumlu tutmayacağını bu riske katlanacağını, bu nedenle her ne ad altında olursa olsun bir tazminat veya maddi bir talepte bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
4.8. Üye, verdiği iletişim bilgileri kullanılarak, lansman, bilgilendirme veya ticari ilişki kurulacağını ve istediği iletişimi engelleyebileceğini, tanıtımları ve iletişimi askıya alabileceğini durdurabileceğini bildiğini ayrıca splashın, üyelik bilgilerini dilediği gibi kullanabileceğini, ilişkili şirketleri/bağlı kuruluşları ve çalışanları ile paylaşabileceğini, yurtdışında dahil saklanabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Splash üyeye site güncellemeleri duyurular veya e bültenler gönderebilir.
4.9. Üye, Splashın dilediği zaman siteyi/ mobil uygulamayı değiştirebileceğini, kapatabileceğini, içeriklerini kaldırabileceğini erişime kapatabileceğini, kısıtlama getirebileceğini vs. tahdidi olmamak kaydıyla her türlü tasarruf hakkına sahip olduğunu, bunun için önceden herhangi bir bildirimde bulunma zorunluluğunda olmadığını, üyelerinden değişiklik yapılması talep edildiğinde derhal yerine getireceğini, aksi takdirde Splashın resen değiştirme yetkisinin olduğunu, gecikmelerden sorumlu olmadığını, bu nedenlerle doğabilecek zararlarını talep etmeyeceklerini hukuki ve cezai her tür sorumluluğun kendilerinde olduğunu kabul beyan ve taahhüt ederler.
4.10. Splash üyelik bilgilerini ve üyenin hukuka/ahlaka aykırı bulduğu içerikleri/paylaşımlarını dilediği zaman kaldırabilir ve üyeliği bildirimsiz olarak sonlandırabilir. Bu konuda herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü yoktur.
4.11. Splashın kampanya ve hediyeleri stoklarla sınırlıdır. Ayrıca tüm ürünlerin fiyatını dilediği anda güncelleyebilir. Siparişteki hatayı düzelterek yeniden teslimi sağlayabilir veya tamamen iptal ederek ücreti iade edebilir.
4.12. Splash üyelik uygulamalarını dilediği şekle dönüştürebilir veya servisleri tamamen uygulamadan kaldırabilir veya sözleşme şartlarını değiştirebilir. Üye bu hususları önceden kabul etmiştir.
4.13. Splash, üyelerin başkalarına ait IP adresi, e-posta adresi veya kullanıcı adını kullanması halinde herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur.
4.14. Splash site/mobil uygulamayı ve içeriklerini büyük bir titizlikle ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hazırlamıştır. Ancak buna rağmen içeriklerinin doğruluğunu, bütünlüğünü veya güncelliğini garanti etmemektedir. Dolayısıyla sitenin tümünü yayından kaldırma hakkı saklıdır.
4.15. Splash, dış sitelerin kendi sitesi hakkındaki içeriklerinden sorumlu değildir. Herhangi bir hukuk ihlali durumundan haberdar olduğu takdirde kaldıracaktır. Ancak tamamını denetleme durumunda değildir.
 
5. Gizlilik:
5.1. Sitemiz/mobil uygulamamız kural olarak üyelerin hiçbir bilgi paylaşımı olmadan kullanılabilir. Ancak üyeler gönüllü olarak üye olabilir ve bilgilerini paylaşabilirler. Splash bahse konu bilgileri yasal zorunluluklar işbu sözleşmede belirlenen şartlar dışında asla üyelerin rızası/onayı dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Tüm bilgiler teknik ve güvenlik sistemleri ile en yüksek seviyede sıkı güvenlik gizlilik standartlarında ek yetkilendirme işlemleri sağlanmak suretiyle korunmaya çalışılacaktır. Fakat buna rağmen her zaman güvenlik açığı olması muhtemeldir. Bilgilerin günümüz koşullarında tam güvenlik mümkün olmayabilecektir. Bu husus açıkça tarafımızdan da yasaklanmıştır. Bu durumlara
karşı yasal yollara splashın başvurma hakkı saklıdır. Üye tüm bu riskleri göze almıştır.
5.2 Üye, Splashın kişisel bilgi toplama yetkisini ve bu bilgiyi ilgili şirketler bağlı çalışanlar, ortaklıklar ile paylaşılmasını kabul etmiştir. Ayrıca diğer hizmet sağlayıcılarla örneğin kredi kartları ile ödeme alınmasını sağlayan programlar veya siparişleri yerine getirme hizmetleri sunan ağ hosting gibi kuruluşlar ile paylaşabilir. Bunun dışında firmamızın satılması veya tüm mal varlığının devredilmesi durumunda kişisel verilerinde devredilmesi mümkündür. Buna da üye, önceden rıza göstermiştir.
5.3. Üye, Splashın yürürlükteki emredici yasal düzenlemeler mucibince resmi makamlara veya yargılama mercilerine açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda gizli bilgilerin açıklanabileceğini ve bu sebeple hiçbir ad altında tazminat talep etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
 
Üye tarafından verilen tüm bilgiler şu amaçlarla kullanılacaktır.
* Pazar araştırmaları
* Veri analizleri ve bizi daha önceden ziyaret edip etmediğinizin veya sitemize yeni olup olmadığınız gibi sisteme ilişkin idari amaçlarla
* Kampanya çalışmaları
* Profilinize yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi
 
6. IP adresleri ve Çerezler:
Sitemizde/mobil uygulamamızda web analiz servisi kullanılmaktadır. Sınırlandırıcı olmamak kaydıyla, Adobe Site Catalyst ve Google Analatics vb. gibi. Site/mobil uygulamanın kullanılabilmesi için bazen çerezlerin kullanılması ve bilgisayarınıza kopyalanması mümkün olabilmektedir. Çerezler, web sitelerinin, tarayıcıyı tek başına tanımlamak veya tarayıcıda bazı bilgi veya ayarları saklamak üzere bilgisayara veya İnternet’e bağlı diğer cihazlara gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Bu servisi sağlayan kuruluşla; çerezler, web sunucu günlükleri ve web işaretçisi gibi teknolojiler aracılığıyla sitemize giriş yapanların kullanımlarını analiz eder. Elde edilen bilgiler (IP adresler dahil olmak üzere), servis kullanıcıları tarafından gizli kalır ve sitenin gelişimi için kullanılır. İstenilirse aktivite analizi yapan bu servis kapatılabilir. Sitedeki bilgilere dayanarak deneme seçimleri yapmak istiyorsanız, Google Analytics çerezleri ve diğer üçlü web analitik servis sağlayıcılarını etkisiz kılmak; size gelecek çerez gönderimlerini bildirir ve sizin reddetmenize izin verir. Çerezlerin kaydedilmesini önlemek için internet sayfanızdan ayarlarınızı yapabilirsiniz. Web sitemiz, size kolaylık ve bilgi sağlamak amacıyla diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu web siteleri Splash’dan bağımsız olarak işletilebilirler. Bağlantılı siteler kendi gizlilik bildirimleri ve politikalarına sahip olabilecek olup, herhangi bir bağlantılı web sitesini ziyaret ettiğiniz takdirde, bunları incelemeniz şiddetle tavsiye olunur. Ziyaret ettiğiniz herhangi bir bağlantılı web sitesi tarafımızca sahip olunmadığı veya kontrol edilmediği takdirde, bu sitelerin içeriğinden, sitelerin herhangi bir kullanımından veya sitelerin gizlilik uygulanmalarından Splash sorumlu değildir.

 

7. Google Analytics, Google +1 Facebook, Twitter, İnstagram, YouTube, eklentileri kullanım için veri gizliliği beyanı:
7. 1. Facebook Eklentileri Kullanımı için Veri Gizliliği Beyanı (“Beğen” Düğmesi) 
Site mobil uygulamamızda, Facebook, eklentileri entegredir. Facebook logosu (burada kare mavi arka plan üzerinde beyaz “f”) veya “beğen” butonu ile sayfamızda Facebook eklentilerini tespit edebilirsiniz . Facebook eklentisi kullanıyorsanız, bu tarayıcı ve bir Facebook sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı sağlayacaktır. Bu eylem aynı zamanda Facebook, sizin IP adresinizin bilgileri ile web sitemize ziyareti sağlar. Facebook kullanıcı hesabınız ile oturum açmışken “beğen” düğmesini tıklarsanız, Facebook profiliniz ile web sitemize bağlanabilirsiniz. Bu kullanıcı hesabı ile web sayfamıza ziyaret atamayı Facebook gerçekleştirir. Web sayfalarının tedarikçisi olarak, iletilen verinin içeriği veya Facebook tarafından kullanımından hiçbir bilgi alınamamasına dikkati çekeriz. Eğer Facebook kullanıcı hesabınız ile web sitemize yaptığınız ziyareti atamak istemiyorsanız, Facebook kullanıcı hesabınızı kapatarak giriş yapın. Hiçbir Facebook hesabınız olamasa bile Facebook’un IP adresinizi elde etmesi ve depolaması mümkündür.
7.2. Google Analytics Kullanımı için Veri Gizliliği Beyanı
Bu Site/Mobil uygulama Google Inc’nin (“Google”) analiz servisi olan Google Analytics’i kullanır. Google Analytics çerezleri kullanır, çerezler: bilgisayarınızda depolanan ve web sitesi kullanımının analizini sağlayacak metin dosyalarıdır. Bu Web Sitesini (IP adresiniz dahil) kullanımınız üzerinden çerez tarafından üretilen bilgiler Amerika Birleşik Devletleri'nde Google Inc bir sunucusuna gönderilir ve orada saklanır. Google Web Sitesi operatörler için Web Sitesi faaliyetleri hakkında raporlar hazırlamak ve Web Sitesi ve internet kullanımını içeren ek hizmetler gerçekleştirmek için, web sitesinin kullanımını değerlendirmek için bu bilgileri kullanacağız. Google üçünü şahıslara bu bilgileri, yasal olarak düzenlenmiş süreci veya üçüncü şahısların google adına bu verileri işleme sürecini tedarik eder. Google diğer Google Inc. ile IP adres bilgilerinize bağlanmaz. Tarayıcı yazılımına gerekli ayarı yaparak bu tür çerezlerin yüklenmesini engelleyebilirsiniz. Böyle bir durumda ancak muhtemelen bu web sitesinin tüm fonksiyonlarının kullanılmasının mümkün olmayacağına dikkat çekilmiştir. Web sitesi olarak kullanılarak, yukarıda açıklanan şekilde başta amaçlanıldığı gibi Google tarafından sizinle ilgili verilen işlenmesini kabul ettiğimi beyan ederim. Tarayıcı yazılımında gerekli ayarlamaları yaparak bu tür çerezlerin kaydedilmesini engelleyebilirsiniz. Böyle bir durumda, muhtemelen web sitesinin tüm fonksiyonlarını tam ölçüde kullanmanın mümkün olmayacağının işaret etmiştir. Ayrıca tarayıcı eklentisini yükleyerek çerez tarafından oluşturulan ve (IP adresiniz dahil) web sitesinin kullanımıyla ilgili bu verilerin Google tarafından kayıt ve işlemleri önleyebilirsiniz.
7.3 Google +1 Kullanım için Veri-Gizlilik Bildirimi
7.3.1 Kayıt ve daha fazla bilgi gönderme:
Google +1 düğmesini kullanarak bütün dünyaya bilgiyi yayınlayabilirsiniz. Siz ve diğer kullanıcılar, Google ve onun iş ortaklarının kişiselleşmiş içeriğini almak için Google +1 butonuna tıklayabilirsiniz. Google, Google + 1 içeriği için sağladığınız bilgileri kaydettiği gibi, +1 tıkladıktan sonra görüntülediğiniz web sayfasının bilgilerini de kaydeder. +1 bilgileriniz Google serviste bulunan profil adınız ve fotoğraflarınızla beraber bilgi olarak gösterilebilir: örneğin arama sonuçlarında veya Google profilinizde veya internet üzerinde başka web siteleri ve reklam sayfalarında. Google sizin ve başkaları için Google hizmetlerini geliştirmek için, sizin+1 faaliyet bilgilerinizi kaydeder. Google +1 düğmesini kullanmak için, profilinizde en azından isim sekmesinin dolu olması ve evrensel olarak görünür olması gerekmektedir. Bu isim bütün Google servislerince kullanılır. Bazı durumlarda isminizi Google hesapınızdaki bilgileri destekleyen eski isminiz ile değiştirebilirsiniz. Google profilinizin kimliği, e- mail adresinizi bilen kişilerle veya sizin hakkınızda diğer bilgilere sahip kişilerle paylaşılabilir.
7.3.2 Kaydedilen bilgilerin kullanımı:
Yukarıda tarif edilen kullanım amaçlarına ek olarak, sizin tarafınızdan verilen bilgiler geçerli Google veri gizliliği hükmüne uygun olarak kullanılacaktır. Google kullanıcıların + 1 faaliyetleri hakkında derlenen istatistikleri yayınlayabilir, ya da kullanıcılar ve iş ortaklarına bu istatistikleri iletebilir: örneğin yayıncılar, reklamcılar veya bağlı web siteleri. 
7.4. Twitter Kullanım için Veri Gizliliği Beyanı
İnternet hizmeti, Twitter fonksiyonları Web sayfalarına entegre edilmiştir. Twitter kullanımı ve işlevi “yeniden tweet”, twitter hesabınız ile ziyaret ettiğiniz siteleri bağlayacak ve onları diğer kullanıcılar tarafından bilinir yapacak. Bu işlem bilgileri twitter’a taşıyacak. Web sayfaları tedarikçisi olarak, twitter veya diğer kullanımlar tarafından bilgi taşınması hakkında bilgiye sahip olmadığımıza dikkat çekeriz. Twitter veri gizlilik ayarlarını değiştirmeniz mümkün olup sizin takdirinizde olduğunu belirtiriz.
7.5. YouTube ve İnstagram
Web sitemizde ve mobil uygulamamızda İnstagram ve YouTube ile entegre olan video paylaşım sitesini kullanıyoruz. Bu durumda YouTube ve İstagram resmi veri gizlilik politikası uygulanacaktır.
7.6. Diğer Eklentiler ve Dış Hizmetler
Web sayfaları da ek eklentiler içerebilir. Sorumlu tedarikçiler (örneğin Google+, YouTube, AddThis ve diğerleri) ilgili eklentilerden sorumludur. Facebook eklentisine gelince, veri kullanan tedarikçi veya tedarikçiler eklenti kullanımı ile ilgili kayıt verilerinin üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir. Henüz herhangi bir eklenti tedarikçisi veya eklenti vasıtasıyla bağlanmış dış hizmet müşterisi değil veya tedarikçiler tarafından veri kayıt veya veri kullanılması kabul edilmemişse, bu eklentilerin tıklatılmasını veya kullanılmasını öneririz. Veri kaydı ve bizzat ilgili verilerin kullanım tipi, kapsamı ve amacı hakkında daha fazla bilgi için eklentinin ilgili Web sayfaları danışın ve bu tür verileri işleme alın.
 
8. Telif ve Fikri mülkiyet Hakları Hakkı:
Üyelerin üçüncü kişilerin dahi olsa, telif haklarına aykırı hareketi tespit olunduğunda, bu davranış sözleşmeye aykırılık olarak değerlendirilecek ve düzeltilmesini talep hakkı veya iptali hakkı sağlayacaktır Bu site/mobil uygulama dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu sitenin/mobil uygulamanın (sınırlı olmamak kaydıyla Splash veri tabanı, Splash arayüzü, tasarım, metin, imge, html kod, diğer kodlar, genel görünüm, dizayn, tüm bilgi,resim, markalar, logolar, ikonlar, teknik veriler) tüm elemanları (Hepsi birden Splash’ın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) Splash'a aittir. Üye’ler, Splash hizmetlerini, Splash bilgilerini ve Splash’ın telif haklarına tabi çalışmalarını değiştirmek, yeniden yayınlamak, kopyalamak, iletmek, sunmak, yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Splash ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Üyeler, işbu sözleşme kapsamında Splash tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde Splash’ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.

 

9. Ürün teslimi:
Satın alınan tüm ürünlerin masrafı, Splash'ın kampanya dahilinde ilan edilen reklam duyuruları yapılan ürünler haricinde, kural olarak Üyeye aittir. Fakat yapabilir. Bu husus ana kuralın değiştiği anlamını taşımaz. Bildirilen teslim adresinde Üyenin bulunamaması veya eksik bildirilen adres nedeniyle teslim edilmeyen ürünler olursa Splash, sözleşmesel edimini tam ve eksiksiz yerine getirmiş sayılacaktır. Bu nedenle gecikmiş teslimlerde veya kargo şirketinde bekleme veyahut kargonun Splash'a iade edilmesinden kaynaklanan tüm giderler de yine Üyeye aittir. Teslimat/gönderim, Stokların müsait olması ve Ürünün ücretinin Splashın hesabına tam ve eksiksiz geçmiş olmasından sonra yapılır. Teslimat; sipariş edilen ürünün ücretinin tam ve eksiksiz olarak ödemesinden itibaren 30 gün içinde yapılır. Aksi takdirde teslim yükümlülüğü yoktur. Mücbir sebep halinde Üyeye bildirim yapılır.

 

10. Garanti ve iade koşulları:
Satın alınan tüm ürünler Splashın garantisi altındadır. Teslim sırasında, kargoyu getiren kişiye tüm itirazlar yapılarak tutanak tutulması ve şüphe halinde kargonun yine bu kişi gözetiminde açılamak ve itirazlar bildirilmek kaydıyla paketlemekten doğan sorunlar nedeniyle teslimden kaçınılabilir. Aksi takdirde ürün eksiksiz hasarsız ve tam olarak teslim edilmiş sayılır. Teslim alınan ürün, teslim alınan şekli ile, ambalajı açılmamak, tahrip edilememek, kullanılmamak ve faturası ibraz edilmek ve dilekçe (sözleşmede belirtilen adrese fiziki olarak veya e-posta yoluyla gönderilerek) ile iade sebebi açıklanmak kaydıyla teslimden itibaren 14 (ondört) gün içinde iade edilebilir. Fatura ibraz edilmedikçe ve hasarlı/kullanılmış ürün iade alınmaz. Bu hususta mesafeli satış yönetmeliği ve mevzuatı uygulanır. Ayrıca Alıcının istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan, makyaj malzemeleri, kişisel bakım ürünleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların alıcı tarafından açılmış olması halinde iadesi Mesafeli Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik gereği mümkün değildir. Satın almış olduğunuz ürün iade edilmek istendiğinde 0850 441 08 41 numaralı telefondan müşteri hizmetleri yetkilisine ulaşarak ya da iletişim formu üzerinden talebi iletilerek, Bildirimi takiben ürünlerin, faturanın arkasında yer alan iade formu ve faturanızla birlikte Splash Cosmetics Çamlık adresine, Yurtiçi Kargo Şirketi ile karşı ödemeli olarak gönderilebilir. Ürünün iade edilmesi halinde, iade işlemi ürün firmaya ulaştığı andan itibaren on (10) iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. İade işleminin onaylanmasından sonra kredi kartı iadeleri 5 iş günü içinde yapılacaktır. Bankanız kredi kartı iadelerini aynı ekstre döneminde hesabınıza yansıtmayabilir. Bu durumda bankanızın kredi kartı servisini aramanız gereklidir. Ürün size ulaştıktan sonra ortaya çıkabilecek ürün şikayetleri için, 0850 441 08 41 numaralı telefondan müşteri hizmetleri yetkilisine ulaşabilirsiniz. Sorunun kullanıcı kaynaklı olmadığının tespit edilmesi durumunda telafisi yapılacaktır.

 

11. Fesih:
Üye dilediği her zaman yukarıda belirtilen iletişim kanallarından yapacağı sözlü veya yazılı bildirim ile herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin üyeliğini sona erdirebilir. Ayrılmak için Splash’ın gönderdiği tüm e-postalarda yer alan “üyelikten ayrıl” linkini de kullanabilirsiniz. Splash her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üyenin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden Üyenin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. Splash, işbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararlarını, tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, sitede/mobil uygulamada belirtilen kurallara aykırılık, Üyenin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun Splash bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun Splash tarafından tespit edilmesi veya Splash’ın ticari kararları doğrultusunda kendi iradesi doğrultusunda verilecektir.

 

12. Mücbir Sebepler
Taraflar; Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak tabii afetler, sivil veya askeri makamların eylemleri, dâhili karışıklık, savaş, iç savaş, grev, yangın, terörist saldırı v.s gibi mücbir ve muhik sebeplerden dolayı işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ifa edememeleri halinde, birbirlerine karşı sorumlu olmayacaklardır.

 

13. Yetki Mahkeme:
Bu sözleşme nedeniyle doğacak uyuşmazlıklar halinde İstanbul Anadolu mahkemeleri icra müdürlükleri yetkilidir.
 
14. Yürürlük
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır). Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.